2005

I stało się. Studia zakończone, prace magisterskie obronione  i my. Zdobywcy gotowi zawładnąć całym światem, który nomen omen stoi przed nami otworem. Uzbrojeni w wiedzę z ekonomii, zarządzania i innych dyscyplin zaczynamy nieśmiałe nasze pierwsze biznesy. Szukamy naszego miejsca na ziemi i w świecie pieniędzy. Sprzedajemy usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, a cześć z nas stawia śmiałe kroki w transporcie. Zdobywamy doświadczenie i zaczynamy rozumieć co to jest odpowiedzialność za siebie, rodzinę, a przede wszystkim za powierzone zaufanie klientów, kontrahentów, pracodawców. Nieustająca nauka.