2017

Wszystkie podjęte działania doprowadziły nas w to jedno miejsce, do własnej firmy.
Miejsca, które zapewnia nam komfort i swobodę pracy. Do nazwy która gwarantuję siłę jak i wrodzony instynkt walki przetrwania.
30 sierpnia odebraliśmy licencję i oficjalnie zielone światło do działania. Od tej chwili nie ważne gdzie byliśmy ważne gdzie będziemy.