Informacje na temat systemu ochrony danych osobowych (przejdź do RODO)

Information clause – RODO

Kim jesteśmy

Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. 

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics 

CZYM JEST PLIK COOKIE?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy. 

ZALETY PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania. 

KONTROLOWANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony. 

JAKIE PLIKI COOKIES WYKORZYSTUJE WITRYNA?

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

  • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
  • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
  • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
  • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES W MOJEJ PRZEGLĄDARCE?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android
Pliki cookies w Blackberry
Pliki cookies w iOS (Safari)
Pliki cookies w Windows Phone

INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Informacje na temat systemu ochrony danych osobowych (RODO) w firmie Asena Group Sp. z o.o.

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) (zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym Asena Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zajeziercach 17A, Zabłudów 16-060, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Asena Group Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Asena Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zajeziercach 17A, Zabłudów 16-060,
2) inspektorem ochrony danych Asena Group Sp. z o.o. jest: Renata Rogalska, kontakt: biuro@asenagroup.pl
3) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne,
Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, biuro rachunkowe, Krajowy Rejestr Długów, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
b. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami –
do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
c. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
7) Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
8) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)RODO;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
10) podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);
11) Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Dziękujemy za współpracę!
ZARZĄD Asena Group Sp. z o.o.

INFORMATION CLAUSE – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

According to art. 13 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), we inform that:
1. The administrator of your personal data is Asena Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with headquaters 16-060 Zabłudów, Zalezierce 17A, hereinafter referred to as the Company;
2. The administrator may be contacted in writing via the following post: Asena Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with headquarters 16- 060 Zabłudów, Zalezierce 17A with the note ADO-RODO or e-mail: biuro@asenagroup.pl;
3. Your personal data obtained before or during the conclusion of the contract is used for the following purposes:
a) Implementation of the Company’s interests consisting in offering products and services to clients (legal basis of Article 6 (1) letter f)
b) conclusion and execution of the contract that connects us, including the identification of possible complaints (legal basis: Article 6 paragraph 1 letter b) of the RODO);
c) the performance of legal obligations imposed on us under the accounting and tax laws, e.g. issuing and storing invoices and accounting documents (legal basis: Article 6 (1) c),
d) determining, defending and seeking possible claims, which may include the sale of our claims to another entity, i.e. in our legitimate interest (legal basis: Article 6 (1) letter f of the RODO);
e) establishing, defending and seeking possible claims, which may include selling our claims to another entity, i.e. In our legitimate interest (legal basis: Article 6 paragraph 1 point f) of the RODO);
4. We will process your personal data for no longer than it is necessary to achieve the assumed goals, i.e .:
a) For the time necessary to conclude and perform the contract and the period after which the claims under the contract will be time-barred;
b) For a period defined in legal regulations, e.g. the period in which regulations require us to store invoices and accounting documents.
5. The personal data provided by you will be made available to the following entities:
a) Advertising agencies or other entities acting on our behalf undertaking marketing or promotional activities on our behalf;
b) To entities providing and supporting our teleinformation systems;
c) Entities providing advisory, audit and legal assistance services to us;
d) Banks and other payment institutions and insurance companies;
e) Entities operating postal, courier, forwarding and transport;
f) Subcontractors who are required to perform contracts;
g) Subcontractors, whose operation is necessary to liquidate claims claims.
6. Personal data provided by you will not be transferred outside the European Economic Area (that is, the territory of the European Union and Norway, Liechtenstein and Iceland);
7. Your data will not be processed in an automated way, including in the form of profiling.
8. Your personal data will be kept until withdrawal of consent;
9. You have the right to:
a) access to the content of your data and the right to rectify it
b) request for deletion (if processed unreasonably), for processing restrictions, for data transfer,
c) opposition, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal;
10. Regardless of the above rights, you have the right to lodge a complaint to the supervisory body when you feel that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016;
11. Providing your personal data by yourself is voluntary, but necessary for the conclusion and performance of the contract.