ADR – zabudowa typu cysterna

ADR – zabudowa typu cysterna

Profesjonalne usługi transportowe z zakresu chemii płynnej ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i podpisana pierwotnie przez 9 państw. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. W 2018 roku umowa obowiązywała w 50 krajach[1]. Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa („doradcą ADR”), którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych do wojewody, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. W transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące substancje niebezpieczne powinny być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR....
Read More
ADR – naczepy typu chłodnia

ADR – naczepy typu chłodnia

Przewozów  towarów w temperaturach kontrolowanych oraz wykonywania przewozów ADR na terenie Europy i bliskiej Azji. Nasz standardowy zestaw ze wszystkich, dwudziestu pięciu przez nas posiadanych, składa się z: chłodni np. Schmitz lub Krone z agregatami Thermoking i Carrier pełnego wyposażenia ADR, pozwalającego ładować towary niebezpieczne w takich firmach jak BASF kompletu 33 palet oraz 4 tyczek zabezpieczających Co więcej, w taborze posiadamy także chłodnie z podwójnymi podłogami, pozwalającymi na załadunek do 66 palet, stosowanych do przewozu ładunków lekkich i niepiętrowalnych....
Read More
ADR – naczepy kurtynowe – firanka

ADR – naczepy kurtynowe – firanka

ADR - przewóz przedmiotów, ładunków oraz towarów niebezpiecznych. ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i podpisana pierwotnie przez 9 państw. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. W 2018 roku umowa obowiązywała w 50 krajach[1]. Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa („doradcą ADR”), którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych do wojewody, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. W transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące substancje niebezpieczne powinny być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR.   Świadczymy usługi transportowe z zakresu chemii płynnej, w tym: Materiałów klasy 8 ADR (w szczególności: UN 1789, UN 1805, UN 1819, UN 1824, UN 2581, UN 2582, UN 3264) Odpadów (w szczególności o kodach: 11 01 05; 11 01 07; 16 07 09) ...
Read More